Kapoenen

KAPOENEN
Welpen

WELPEN
Pioneers

PIONIERS
Jongivers

JONGGIVERS
Givers

GIVERS

Historiek

Zeventig jaar geleden werd aan André 'Master' Fiers gevraagd om een scoutsgroep op te richten, gelegen in de Sint-Paulusparochie. Fiers aarzelde geen seconde en na contact met de parochie en met de toenmalige onderpastoor E.H. Gerard Deschaumes, besloot hij over te gaan tot oprichting van de 4e Gent-Zuid. De geboorte van VVKS Sint-Paulus, met de onderpastoor als eerste aalmoezenier, was een feit.

De eerste vergadering vond plaats op 12 september 1942, in volle oorlogsperiode. Er waren vierentwintig jongens present op het lokaal in de lagere school van de Broeders Van Liefde in de Smidsestraat. De groep bestond toen uit één enkele tak, eenheidstroep geheten, met jongens tussen de 11 en 17 jaar. Enkele jaren later werd er een onderscheid gemaakt tussen verkenners en jongverkenners. De eerste vergaderingen waren ingericht naar het voorbeeld van Baden Powell, en waren dan ook gewijd aan het bijbrengen van allerlei vaardigheden zoals natuurkennis, oriëntering, knopen, EHBO en spoorzoeken.

In de loop van het jaar 1943 werd ook de welpentak opgericht, toen nog onder de benaming wolfjes. Datzelfde jaar vond bovendien het eerste kamp plaats. Na een tocht van meer dan twaalf uur met diverse treinen, een tram en een marstocht met al het materiaal bereikte de eenheidstroep haar kampplaats te Rièzes. Eindelijk aangekomen op de eindbestemming achtte de jonge scoutsgroep zich klaar voor haar eerste grote avontuur. Slechts twee jaar later was het ledenaantal reeds gestegen tot 73 leden en verscheen voor de eerste maal een echt scoutsblad, toen nog "'t Spul" genaamd.

In 1949 richtte Sint-Paulus vervolgens, in samenwerking met Sint-Petrus en Sint-Amandus, JIN De Rots op. Dit is vandaag nog steeds de intergroepsstam die dient als voorbereidingsjaar op het leiding geven, met als doel het klaarstomen van een nieuwe generatie leiding in district Gent-Zuid.

In 1955 schafte de groep zich voor het eerst vier eigen patrouilletenten aan. Een jaar later nam André Fiers, na vijftien jaar groepsleiderschap, zijn ontslag. Ondertussen verloor de groep steeds meer ruimte in de Sint-Paulusschool, omwille van de aangroeiende schoolbevolking. De zoektocht naar een nieuwe locatie werd hierdoor steeds dringender. Dankzij de bouw van een nieuw parochiehuis kon de scouts in december 1956 uiteindelijk haar intrek nemen in de lokalen in de Lostraat. Toch zou het nog drie jaar duren vooraleer alle werkzaamheden afgewerkt waren.

In maart 1967 teisterde een brand het achtergelegen welpenlokaal (huidige kapoenenlokaal) dat hierdoor volledig in vlammen opging. Binnen de periode van een jaar werd de bouw van een nieuw welpenlokaal afgerond, vooral dankzij een cumulatie aan grote inspanningen. Verdere innovaties bleven niet lang uit: de groepssticker en eigen rood-gele groepsdas waren in 1974 de nieuwigheden op de opendeuravond. De nieuwe das was de opvolger van de aloude beige verbondsdas. Sint-Paulus startte het daaropvolgende jaar met 167 leden, waarvan niet minder dan 80 welpen.

Vijf jaar later werd de nieuwe kapoenentak opgericht. De jeugdbeweging breidde dus almaar verder uit, en ook het lokaal werd regelmatig onder handen genomen. Zo werd er in 1982 een volledig nieuw dak aangelegd, dat een waterdichte bescherming tegen elke grillige onweersbui moest garanderen. Vier jaar later werd het gebruik van fluovestjes verplicht; deze verkeersveilige jasjes worden tot op vandaag nog steeds gebruikt.

In 1990 werd na een traditie van 38 jaar beslist om de papierslag af te schaffen, wegens de ingestorte papierprijs. Toch kwam deze financiële actie nog even terug in 1995. Ze zou later vervangen worden door de koekenslag, waarbij eenmaal per jaar Lotuskoeken worden verkocht in de parochie en in de buurt van grote winkels. In '91-'92 vond het jubeljaar '50 jaar Sint-Pol' plaats. Met een scoutskalender, een huldeboek en een groepskamp te Sainte-Marie-Sur-Semois werd het een echt feestelijk jaar.

In 1994 werd beslist om de groep open te stellen voor meisjes, en vier jaar later werd die beslissing ook definitief. VVKS Sint-Paulus werd officieel omgevormd tot VVKSM Sint-Paulus (Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen). Ook het uniform onderging een verandering: samen met de papierslag verdween immers eveneens de ribfluwelen broek in 1995.

In 1996 gebeurde wellicht het zwaarste incident in de geschiedenis van de groep. Tijdens een belofteviering ontstond een steekvlam wanneer een spiritusvuurtje werd bijgevuld. Twee jongverkenners raakten hierbij zwaar verbrand en moesten worden opgenomen in het brandwondencentrum van Neder Over Heembeek.

De nieuwe T-shirts waren een feit in '97; daarnaast werden ook driehonderd groene petten bedrukt met het gekende wapenschild. In 2000 werd opnieuw een groepsfeest gehouden met als thema "ZZZZZZZZap". Een maandenlange voorbereiding leverde een schitterend resultaat op. Twee jaar later kreeg het lokaal een grondige opfrisbeurt ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de scouts. Dit jubileum werd bovendien uitgebreid gevierd tijdens een eetfestijn.

Nadat een jaar eerder voor het eerst een website werd opgericht, nam nieuwbakken webmaster Stijn Van den Berghe in 2003 het digitale voortouw en zorgde voor de officiële lancering van 'sint-pol.be'. De groep verplichtte datzelfde jaar haar jonggivers om een fietshelm te dragen, en diende hierbij als voorbeeld voor tal van andere jeugdbewegingen.

In 2006 volgde de omvorming van VVKSM naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, wat uiteraard ook gevolgen had voor de officiële benaming van Sint-Paulus. Datzelfde jaar werd ook een nieuwe scoutstrui ontworpen voor jonggivers, givers en leiding; een grijze trui die als slogan 'Scouts, da's Simpol' draagt. Verder werd ook het honderdjarig bestaan van scouts gevierd tijdens Jambe, een weekend waarin duizenden scouts en gidsen vanuit alle uithoeken van het land in Brussel samenkwamen. Ook de leden van Sint-Paulus waren uiteraard vertegenwoordigd op deze grootse viering.

Scoutsjaar 2011-2012 werd er één van hoge intensiteit. De leiding besliste om het zeventigjarig bestaan van Sint-Paulus niet zomaar aan zich te laten voorbijgaan en bereidde het hele jaar door een grootse jubileumviering voor. '70 jaar Sint-Pol - De Reünie' verving eenmalig het traditionele eetfestijn en draaide uit op een geweldig succes. Ondertussen namen alle takken onder begeleiding van Gerrit Walckiers een eigen nummer op, wat resulteerde in een heuse Sint-Pol cd (met beloftelied ingezongen door de leiding), waarvan het giverlied 'Vlinders!' een hit werd in heel het district.

Ook het daaropvolgende jaar werd er één voor in de geschiedenisboeken. In 2013 werd namelijk de tienjaarlijkse traditie van groepskamp verdergezet. Sint-Pol ging met een ongezien aantal leden, leiding en foeriers op kamp in de ardennen: een organisatorisch huzarenstukje dat opnieuw een groot deel van het jaar in beslag nam. Het indianendorp in Brisy bruiste zowat een maand lang van activiteit en zal voor velen een memorabele gebeurtenis blijven. Het grote ledenaantal noopte in het daaropvolgende scoutsjaar zelfs tot de oprichting van de 'Pioniers': een nieuwe tak tussen Welpen en Jonggivers.

Ondertussen werd duchtig verder gewerkt aan het lokaal. Van asfalt op de grote en kleine koer, over een nieuw kuiskot tot een heus sanitair blok met wasbakken en douche: ook de infrastructuur bleef niet achter. Dit was eveneens het geval met de digitale vormgeving van Sint-Pol. Ondertussen werd namelijk handig gebruikt van sociale media als Facebook, Youtube en Twitter om het contact en de interactie tussen scouts enerzijds en ouders, leden en oud-leiding anderzijds te ondersteunen. Nadat de website en haar actieve blog een grondige make-over ondergingen in 2012, nam Wim Vos de functie van webmaster in 2014 over en richtte daarbij een nieuwe website op in samenwerking met een digitaal comiteetje.

Meer info?

Buitenlandse tripjes naar Londen, Parijs en Amsterdam, buitenlandse kampen van de givers, het honderdste Sint-Polieterke, de tussentakken 'Orki’s' en 'Pioniers', een bouwkamp, Auwejaersfuif, Ex-Plode, ODA, de vernieuwde website, ... Het zijn slechts een aantal van de vele zaken die in deze beknopte geschiedenis niet aan bod zijn gekomen.

Meer info over onze scouts vind je dan ook in het Huldeboek "Morgen is het scouts", dat ter gelegenheid van ons vijftigjarig bestaan werd samengesteld. De aanvulling daarop die tien jaar later is verschenen kunt u eveneens verkrijgen op ons lokaal.

Bovendien werd ter gelegenheid van ons zeventigjarig bestaan een nieuwe aanvulling gemaakt die opnieuw een decennium van onze geschiedenis beslaat, en ook op ons lokaal verkrijgbaar is.

Facebook | Youtube